2014 > 02

Extrastämma tisdag den 11 februari kl. 19.00 i Viby Herrgård. Observera att det är denna stämma som avgör om stadgeändring för tillåtande av frivilligt kapitaltillskott kan tillåtas eller ej, det är därför mycket viktigt att närvara.

Läs hela inlägget »