2015

Tvättkortssystemet har tyvärr gått ur tiden. De medlemmar som har pengar insatta på sina tvättkort kommer att ges möjlighet till utbetalning av dessa vid två tillfällen:

7 oktober 19:00-19:30
17 oktober 13:00-13:00, i samband med städdagen

Plats: Tvättstugan


Det elektroniska system som tidigare tillämpades för debitering gick sönder tidigare i våras, och gåt tyvärr inte att reparera. Byte till ett nytt elektroniskt system är en relativt kostsam investering som vi hoppas kunna undvika genom att använda lite äldre teknik i form av bokningspärmen. Tankenmed föreningens tvättstuga är att nyttjande sker till självkostnadspris, det är därför väldigt viktigt att du skriver upp din tid på bokningslistan då detta är underlaget för debitering.
Kostnaden är 20 kr per tillfälle och debitering kommer att ske kvartalsvis via hyresavin.

Läs hela inlägget »
Etiketter: tvättstugan

Höstens städdag går av stapeln lördag den 17 oktober klockan 09.30. Samling vid tvättstugan i vanlig ordning. Välkomna!

Läs hela inlägget »
Etiketter: städdag, container

Föreningens gemensamma vårstädning går av stapeln den 9 maj 2015. Samling vid tvättstugan kl.09.30 i vanlig ordning, där en lista på upgifter som behöver göras finns tillgänglig.
Tänk på att du som medlem ansvarar för att din del av föreningens utomhusmiljö sköts. Passa på att klippa ner buskar och träd på din tomt när det finns containers på städdagen. Tänk på grannar som av ålder eller andra skäl kan behöva hjälp med
att klippa ner buskar.
Som vanligt går det bra att även kasta andra grovsopor i våra hyrda containers, men kemtekniskt avfall, tryckimpregnerat virke, däck, färg, el-avfall (tex gamla lampor, dammsugare, kaffebryggare etc) är förbjudna, då de ger föreningen höga bötesavgifter. I år har vi beställt större containers än vanligt, då vi upplever att det finns ett stort behov i föreningen, men tänk också på att packa sådant du slänger ordentligt, så att det får plats så mycket som möjligt i containern! Ta upp sådant som ramlat ut ur containern.

Läs hela inlägget »
Etiketter: städdag, container

Laddningsfunktionen för tvättkorten är tyvärr ur funktion för närvarande. Styrelsen har kontaktat reparatör, som undersöker möjligheterna att reparera enheten. Tyvärr är systemet ålderstiget, och tillverkas inte längre, så någon enkel lösning finns därför inte att tillgå. Det gör att det för närvarande inte går att ladda tvättkort. Det går dock att tvätta med de tvättkort som  redan är påfyllda.
Styrelsen beklagar eventuella olägenheter detta medför, och arbetar på att hitta en lösning så fort som möjligt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: tvättstugan

Årets föreningsstämma går av stapeln måndag den 30/3 kl.19.00 i Viby Herrgård. Kalleleser med årsredovisningen har delats ut i brevlådorna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsstämma