2016

Nu går det att anmäla sig till anmälan till hjärtstartarutbildningen den 1/2 2017. utbildningen hålls i föreningslokalen kl.18.00-21.00. Det finns 20 platser på utbildningen. Ju fler i föreningen som gått hjärtstartarutbildning, desto bättre!

Om ni är flera i samma hushåll som vill gå kan ni anmäla flera personer i formuläret, så kan flera personer delta vid samma tillfälle i mån av plats.
Anmäl dig senast den 20/1.

Länk till anmälningsformuläret

Läs hela inlägget »

Städdagen!

Glöm inte föreningens städdag den 22 oktober! Vi samlas vid tvättstugan kl.09.30, i vanlig ordning. Därefter hjälps vi åt med att kratta, sopa, klippa buskar, olja, montera ner väggupp och annat som behöver göras inför vintern. Vid lunchtid bjuds det på korv och fika vid föreningeslokalen! Välkomna!

Tänk på att inte kasta tryckimpregnerat virke, färg, andra kemiska produkter, elektronik, däck eller liknande avfall i containern!

Läs hela inlägget »
På sistone har en del råttor synts i området. En del medlemmar har i samband med detta sett råttor som verkat komma från området vid ån på andra sidan Vibyvägen. Kommunens naturvårdare och skadedjursbekämparna Nomor har varit här och tittat på området med anledning av detta. 

Vad beror det på?
Den troliga orsaken till de oönskade besökarna är den stora mängden fallfrukt i området. Det är därför viktigt att vi gemensamt hjälps åt att hålla området så fritt från detta som möjligt: Plocka upp nedfallna äpplen och bär på era tomter och gångvägar så ofta som möjligt. Håll också efter tomter, så att inte rishögar och andra områden utgör lämpliga gömställen för råttorna, då de kommer att reka platser att bo på inför vintern.

Kommunens naturvårdare påpekade också att det fortfarande förekommer att medlemmar av föreningen tippar grenar och kompost på andra sidan vägen, vilket gynnar eventuella råttor. Vi behöver alltså påminna om att det absolut inte är tillåtet att tippa trädgårdsavfall på kommunens mark! Grenar och övrigt trädgårdsavfall körs till tippen.
Var noga med att kasta soppåsar i kärlen i soprummen, så att inte råttor lockas in dit av sopor som hamnat på golvet. 
Ställ inte sopor eller kompostpåsar utanför dörren i väntan på att gå till soprummet.

Vad gör jag om jag ser råttor kring min tomt?
Nomor önskar att alla medlemmar som upplever problem med råttor själva kontaktar Nomor, på nummer 0771-122 300, och gör en egen anmälan och bokar tid med dem, så att de kan ställa ut fällor. Detta beror på att de behöver kunna gå in på enskilda tomter och vittja fällor, och inte vill göra detta oanmälda, vilket blir fallet om det är styrelsens anmälan som styr.
Vi tittar också på om vi ska ställa en annan, större typ av fällor på de gemensamma ytorna under en längre period. 
Läs hela inlägget »

Höstens städdag är planerad till den 22 oktober! Mer information kommer närmare, men skriv in datumet i kalendrarna redan nu!

Läs hela inlägget »
Etiketter: städdag

Vecka 35 påbörjas montering av dropplister vid förrådsdörrarna. Snickare från företaget Om & Till AB kommer att sköta aviseringen själva med lappar i brevlådorna.

Läs hela inlägget »


Torsdag 18 augusti kl.08.30 -14.00 kommer sommarens fönstermålning att besiktigas av en oberoende målarkonsult och representanter för styrelsen och målarfirman.
Alla hus kommer sannolikt inte att besiktigas, men vi behöver tillträde till samtliga hus, då antalet besökta hus påverkas av den kvalitet arbetet utförts med.

OBS: Mäster Henriks allé 12, 48, 50, 52 samt Tungels väg 11 berörs ej av besiktningen, då de målades under 2015.

Vilka förberedelser krävs?
Ta bort blommor och liknande från fönsterbräden, samt flytta eventuella möbler, så att fönstren kan öppnas utan att något är i vägen.

Nyckelhantering
Kan du inte vara hemma under den tid som besiktningen sker kan du lämna märkta nycklar i föreningslokalen på Mäster Henriks allé på följande tider:


måndag den 15 augusti kl.18.00-19.00
onsdag den 17 augusti kl.18.00-19.00
torsdag 18 augusti kl 07.30-08.00


Nycklarna återfås i föreningslokalen torsdag 18/8 kl.18.00-20.00,  eller vid senare tillfälle, efter överenskommelse med Birgitta Gure, tel: 070-714 39 29

 
Läs hela inlägget »

Målningsarbetet är nu avslutat. Granskning har skett löpande och vår målarkonsult, som senast besökte föreningen fredag 15 juli, anser att resultatet är bra.
Olika färgsorter har använts vilket skapat förvirring angående torktiden och hur snabbt arbetet har kunnat utföras, utifrån den information som målarfirman själva lämnade initialt, vilket kommer att tas upp vid slutbesiktningen den 18 augusti.
Eventuella nycklar som inte är återlämnade återfinns hos Birgitta Gure i styrelsen (070 714 39 29).

Läs hela inlägget »

Fönstermålningen är igång. Andrés måleri aviserar själva, senast tre dagar innan om de behöver tillgång till ditt hus. Vi hoppas att alla som har fönster i de berörda väderstrecken meddelat föreningens mejl/Birgitta Gure enligt tidigare instruktioner om ni inte har möjlighet att vara hemma/lämna ifrån er nycklar under perioden.

Målningen är tyvärr försenad och beräknas pågå t.o.m den 15 juli.

Bytet av förrådsdörrar är tyvärr också försenat och kommer igång under vecka 27. Snickaren , Magnus Zacke,och hans företag Bygg Om och Till AB, kommer också att montera plåtar över samtliga förrådsdörrar, för att de ska tåla väder och vind bättre. Även han aviserar själv i brevlådan när/om han behöver tillgång till förråden. Vi är medvetna om att det i många fall krockar med semestrarna, och hoppas att det går att lösa i mesta möjliga mån iallafall. 

Läs hela inlägget »

Det har under senaste veckan förekommit stölder och inbrott i området, framför allt nattetid. Vi rekommenderar därför låsning av förråd, fönster och ytterdörrar när ni inte är hemma, samt nattetid.
Vid iakttagelser, både när det gäller de inträffade händelserna och framtida sådana, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.
Tänk också på att hjälpas åt under semestrarna! 

Läs hela inlägget »

Fönstermålningen av fönster i nord- och östläge är nu under uppstart. Berörda hushåll meddelas cirka 5 dagar i förväg av Andrés måleri. Om ni vet med er att ni kommer att vara borta, kontakta Birgitta Gure i styrelsen, samt mejla föreningens infobox via kontaktformuläret för att om möjligt kunna lösa det med målarna, så att de planerar målningen utifrån detta. Det kommer i samband med detta målningsarbete också att kontrolleras om några gavelfönster behöver målas, så att inga fönster med målningsbehov lämnas omålade.

Läs hela inlägget »

Målning av fönster på nord- och östsidan kommer att påbörjas under vecka 20. Andrés Måleri kommer att i god tid avisera de medlemmar i respektive länga som berörs av målningsarbetena.

Läs hela inlägget »
Etiketter: målning

Nya styrelsen, efter årets stämma, hittar du här. 

Läs hela inlägget »

Nu är det dags för vårens städdag. Lördag 23 april samlas vi kl.09.30 vid tvättstugan för att gemensamt ta oss an föreningens område. Efter städningen bjuds det traditionsenligt på korv och fika vid föreningslokalen. Välkomna!

Fredag 22/4 anländer de beställda containrarna. Vi vill påminna om att det som vanligt inte är tillåtet att kasta farligt avfall i dessa (färgrester, elektronik, tryckimpregnerat virke, bildäck, lysrör, batterier etc.). 

Läs hela inlägget »

Välkomna på föreningens årsstämma tisdag den 5 april 2016, kl.19.00 i Viby Herrgård.

Läs hela inlägget »