2016 > 08

Höstens städdag är planerad till den 22 oktober! Mer information kommer närmare, men skriv in datumet i kalendrarna redan nu!

Läs hela inlägget »
Etiketter: städdag

Vecka 35 påbörjas montering av dropplister vid förrådsdörrarna. Snickare från företaget Om & Till AB kommer att sköta aviseringen själva med lappar i brevlådorna.

Läs hela inlägget »


Torsdag 18 augusti kl.08.30 -14.00 kommer sommarens fönstermålning att besiktigas av en oberoende målarkonsult och representanter för styrelsen och målarfirman.
Alla hus kommer sannolikt inte att besiktigas, men vi behöver tillträde till samtliga hus, då antalet besökta hus påverkas av den kvalitet arbetet utförts med.

OBS: Mäster Henriks allé 12, 48, 50, 52 samt Tungels väg 11 berörs ej av besiktningen, då de målades under 2015.

Vilka förberedelser krävs?
Ta bort blommor och liknande från fönsterbräden, samt flytta eventuella möbler, så att fönstren kan öppnas utan att något är i vägen.

Nyckelhantering
Kan du inte vara hemma under den tid som besiktningen sker kan du lämna märkta nycklar i föreningslokalen på Mäster Henriks allé på följande tider:


måndag den 15 augusti kl.18.00-19.00
onsdag den 17 augusti kl.18.00-19.00
torsdag 18 augusti kl 07.30-08.00


Nycklarna återfås i föreningslokalen torsdag 18/8 kl.18.00-20.00,  eller vid senare tillfälle, efter överenskommelse med Birgitta Gure, tel: 070-714 39 29

 
Läs hela inlägget »