Här finns föreningens årsredovisningar  för nedladdning. Här finns också ritningar och föreningens stadgar och ordningsregler.

I månadsavgiften ingår:
TV basutbud, samt internet från Tele2 (250/50). Carport med tillgång till motorvärmare, samt elbilsladdning via laddbox (med individuell debitering för elförbrukning), fjärrvärme. 
Vatten betalas utifrån estimerad förbrukning och justeras därefter utifrån verklig förbrukning 1 gång/år (januari).

Hushållsel ingår inte i månadsavgiften, utan betalas av respektive boende.  

Årsredovisningar

Stadgar och ordningsregler

Protokoll radonmätning