Här finns föreningens årsredovisningar  för nedladdning. Här finns också ritningar och föreningens stadgar och ordningsregler.