Styrelse 2019/2020

Ordförande, ord ledamot: Kenneth Jonsson, Mäster Henriks allé 48 (073- 6508042)
Sekreterare, ord. ledamot: Susannah Elers, Tungels väg 28 (073- 9082075)
Ordinarie ledamot: Mari Ahlberger, Tungels väg 2 (073- 6104880)
Ordinarie ledamot: Birgitta Gure, Mäster Henriks allé 58, (070-7143929)
Suppleant: Ulrik Améen, Mäster Henriks allé 27, (070-9272917)
Suppleant: Micael Lénström, Mäster Henriks allé 31,(076-7680033)
Adjungerad ekonomiansvarig styrelsemedlem: Hans Wilow (070-3109097)

Styrelsen har normalt fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledmöterna väljs på 2 år och suppleanten väljs på ett år. Styrelsen har 10-12 ordinarie sammanträden per år.