Styrelse 2021/2022

Ordförande, ord ledamot: Kenneth Jonsson, Mäster Henriks allé 48 (073- 6508042)
Sekreterare, ord. ledamot: Susannah Elers, Tungels väg 28 (073- 9082075)
Ordinarie ledamot: Mari Ahlberger, Tungels väg 2 (073- 6104880)
Ordinarie ledamot: Micael Lénström, Mäster Henriks allé 31,(076-7680033)
Ordinarie ledamot: Ulrik Améen, Mäster Henriks allé 27, (070-9272917)
Suppleant: Kerstin Malm, Tungels väg 17, (
070-3005240)
Suppleant: Mattias Söderholm Mäster Henriks allé 60  (070-0813150)
Suppleant: Berit Bylund Mäster Henriks allé 17 (076- 7750253)
Adjungerad ekonomiansvarig styrelsemedlem: Hans Wilow (070-3109097)

Styrelsen har normalt fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledmöterna väljs på 2 år och suppleanten väljs på ett år. Styrelsen har 10-12 ordinarie sammanträden per år.