Extrastämma 11 februari kl. 19.00

Extrastämma tisdag den 11 februari kl. 19.00 i Viby Herrgård. Observera att det är denna stämma som avgör om stadgeändring för tillåtande av frivilligt kapitaltillskott kan tillåtas eller ej, det är därför mycket viktigt att närvara.