Vattenarbeten (uppdatering)

Då problemen visat sig vara större än väntat i föreningens varmvattensystem måste vi avblåsa de planerade arbetena för denna gång. Vi kommer att utarbeta en ny plan i samråd med Bad & Kakel AB,  då både varmt och kallt vatten behöver stängas av i större omfattning under reparationerna, och återkommer längre fram, med längre framförhållning och mer information.  
Idag, 10 september, slutförs de reparationer som han påbörjas, och som ett led i det kan vattnet komma att stängas av flera gånger, under kortare stunder. Resten av veckans arbeten är inställda.
(De som redan fått lappar om att lämna nycklar behöver nu alltså inte göra det.)

Etiketter: vatten, varmvatten