Problem med laddning av tvättkort

Laddningsfunktionen för tvättkorten är tyvärr ur funktion för närvarande. Styrelsen har kontaktat reparatör, som undersöker möjligheterna att reparera enheten. Tyvärr är systemet ålderstiget, och tillverkas inte längre, så någon enkel lösning finns därför inte att tillgå. Det gör att det för närvarande inte går att ladda tvättkort. Det går dock att tvätta med de tvättkort som  redan är påfyllda.
Styrelsen beklagar eventuella olägenheter detta medför, och arbetar på att hitta en lösning så fort som möjligt.

Etiketter: tvättstugan