Tvättkortssystemet

Tvättkortssystemet har tyvärr gått ur tiden. De medlemmar som har pengar insatta på sina tvättkort kommer att ges möjlighet till utbetalning av dessa vid två tillfällen:

7 oktober 19:00-19:30
17 oktober 13:00-13:00, i samband med städdagen

Plats: Tvättstugan


Det elektroniska system som tidigare tillämpades för debitering gick sönder tidigare i våras, och gåt tyvärr inte att reparera. Byte till ett nytt elektroniskt system är en relativt kostsam investering som vi hoppas kunna undvika genom att använda lite äldre teknik i form av bokningspärmen. Tankenmed föreningens tvättstuga är att nyttjande sker till självkostnadspris, det är därför väldigt viktigt att du skriver upp din tid på bokningslistan då detta är underlaget för debitering.
Kostnaden är 20 kr per tillfälle och debitering kommer att ske kvartalsvis via hyresavin.

Etiketter: tvättstugan