Fönstermålning

Fönstermålningen av fönster i nord- och östläge är nu under uppstart. Berörda hushåll meddelas cirka 5 dagar i förväg av Andrés måleri. Om ni vet med er att ni kommer att vara borta, kontakta Birgitta Gure i styrelsen, samt mejla föreningens infobox via kontaktformuläret för att om möjligt kunna lösa det med målarna, så att de planerar målningen utifrån detta. Det kommer i samband med detta målningsarbete också att kontrolleras om några gavelfönster behöver målas, så att inga fönster med målningsbehov lämnas omålade.