Fönstermålningen avslutad

Målningsarbetet är nu avslutat. Granskning har skett löpande och vår målarkonsult, som senast besökte föreningen fredag 15 juli, anser att resultatet är bra.
Olika färgsorter har använts vilket skapat förvirring angående torktiden och hur snabbt arbetet har kunnat utföras, utifrån den information som målarfirman själva lämnade initialt, vilket kommer att tas upp vid slutbesiktningen den 18 augusti.
Eventuella nycklar som inte är återlämnade återfinns hos Birgitta Gure i styrelsen (070 714 39 29).