Montering av dropplister på förråd

Vecka 35 påbörjas montering av dropplister vid förrådsdörrarna. Snickare från företaget Om & Till AB kommer att sköta aviseringen själva med lappar i brevlådorna.