Vid problem med skadedjur

På sistone har en del råttor synts i området. En del medlemmar har i samband med detta sett råttor som verkat komma från området vid ån på andra sidan Vibyvägen. Kommunens naturvårdare och skadedjursbekämparna Nomor har varit här och tittat på området med anledning av detta. 

Vad beror det på?
Den troliga orsaken till de oönskade besökarna är den stora mängden fallfrukt i området. Det är därför viktigt att vi gemensamt hjälps åt att hålla området så fritt från detta som möjligt: Plocka upp nedfallna äpplen och bär på era tomter och gångvägar så ofta som möjligt. Håll också efter tomter, så att inte rishögar och andra områden utgör lämpliga gömställen för råttorna, då de kommer att reka platser att bo på inför vintern.

Kommunens naturvårdare påpekade också att det fortfarande förekommer att medlemmar av föreningen tippar grenar och kompost på andra sidan vägen, vilket gynnar eventuella råttor. Vi behöver alltså påminna om att det absolut inte är tillåtet att tippa trädgårdsavfall på kommunens mark! Grenar och övrigt trädgårdsavfall körs till tippen.
Var noga med att kasta soppåsar i kärlen i soprummen, så att inte råttor lockas in dit av sopor som hamnat på golvet. 
Ställ inte sopor eller kompostpåsar utanför dörren i väntan på att gå till soprummet.

Vad gör jag om jag ser råttor kring min tomt?
Nomor önskar att alla medlemmar som upplever problem med råttor själva kontaktar Nomor, på nummer 0771-122 300, och gör en egen anmälan och bokar tid med dem, så att de kan ställa ut fällor. Detta beror på att de behöver kunna gå in på enskilda tomter och vittja fällor, och inte vill göra detta oanmälda, vilket blir fallet om det är styrelsens anmälan som styr.
Vi tittar också på om vi ska ställa en annan, större typ av fällor på de gemensamma ytorna under en längre period.