Städdag och årsstämma

Årets föreningsstämma blir den 25 april i Viby Herrgård, kallelser skickas ut till alla medlemmar. Sista datum för att lämna motion till stämman är 25 mars. (Tänk på att motioner ska vara formulerade som en fråga det går att svara "ja" eller "nej" på för stämman.)

Den årliga vårstädningen kommer i år att ske den 6 maj. Det kommer även i år att finnas möjlighet att kasta grovsopor (dock ej tryckimpregnerat virke, färg, däck och elektronik) i föreningens hyrda containers.