Råttbekämpning

Föreningen har nu även tecknat avtal med Nomor om tre större giftstationer i området, vilka placerades ut i veckan som gick. Det är stationer i betong, och de innehåller råttgift. De är ofarliga för barn och husdjur, och ska vara "omöjliga" att flytta. 
Vi hoppas att det kommer att hjälpa mot de råttor som setts i området. Det är mycket viktigt att vi hjälps åt med att bli av med de objudna gästerna, och vi påminner alla medlemmar om att ringa Nomor på telefonnummer 077-112 23 00 om ni ser råttor i anslutning till er tomt.

De betesstationer Nomor sätter ut i anslutning till tomterna täcks av föreningens försäkring, och kostar inte dig som medlem något.

Du behöver inte vara hemma när de kommer, men de vill ha möjlighet att kontakta dig, så att du inte behöver ha besökare utan förvarning på tomten. Därför önskar de att varje berörd medlem kontaktar Nomor själv. Om du sett råttor på din tomt, under altanen eller liknande är det därför också bra om du informerar dina grannar om detta, så att de också kan kontakta Nomor. Ju bättre vi samarbetar, desto större chans att bli av med råttorna!