Nya staket vid gästparkeringarna längs Vibyvägen

Under perioden 14-18 maj eller 21-25 maj  kommer de lutande planken vid caportarna längs Vibyvägen att rivas och ersättas med Gunnebostängsel.  
Carportarna berörs inte då planken är vid gästparkeringarna. Det innebär dock att bilar inte kommer att kunna stå på gästplatserna under några dagar.

Vänligen förbered dina besökare på att de behöver parkera någon annanstans under de aktuella datumen.