Grannsamverkan, fartgupp och nya stadgar

Nu är våra permanenta fartgupp asfalterade och klara, och vi hoppas att dessa kommer att fungera bra!

Stadgarna är uppdaterade utifrån den nya lagstiftningen, och aktuell version finns nu under medlemsinformation. På grund av att de gamla stadgarna visade sig vara svåra att få tillgång till i digital form är formateringen något märklig, och det kommer en mer lättläst version efter sommaren.

Tänk på att hålla koll på grannars hus i semestertider. Hjälp gärna varandra att vattna blommor, ta in post och klippa gräs, och håll ögonen öppna!