Stamspolning och Avloppsrensning

Föreningens delar av avloppet kommer att rensas under v 35 och v 36 (27 aug till 7 sep). För att kunna göra det så måste spolfirman, Stockholms Spol och Sug, komma in i lägenheten.

  • Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att rensa avloppet fram till den gemensamma delen men Styrelsen har dock köpt in avloppsrensning till hela lägenheten inklusive badrum osv, så all kan få helt rena rör. Att åtgärda stopp i avloppet kan annars kosta 2-4000 kr för en lägenhetsinnehavare.
  • Styrelsen tagit beslut att spola alla lägenheter eftersom detta kan göras för en väsentligt lägre kostnad per lägenhet då utrustning och personal ändå finns på plats.
  • Spolfirman kommer att skicka ut info om förberedelser och en nyckeltag för märkning av sin nyckel.
  •  Man skall plocka undan så spolfirman får fri tillgång till köksavlopp under diskbänk samt till brunnar och handfat i toaletter.
  • Antingen är man hemma eller så lämnar man på morgonen nycklar till Föreningslokalen där spolfirman tar hand om dom.
  • Det går inte att boka vilken dag/tid det skall ske, dom räknar med att hinna med ca 10 lägenheter per dag.
  • Det kommer inte att finnas något uppföljningsheat, så missar man detta tillfälle blir det på egen bekostnad om problem skulle inträffa senare.
  • Ev frågor kan man messa till föreningens representant Bo Hellman, 073 961 40 38.