Årstämman flyttad till senare under våren

Årsstämman flyttad
På grund av det rådande läget med coronaviruset har vi skjutit upp årets stämma, och kommer att förlägga den utomhus senare under våren. Vi återkommer om nytt  datum för årsstämma samt datum för motioner så fort som möjligt.