Om du ser råttor i närheten av ditt hus

Om du ser råttor på föreningens område, och i synnerhet i närheten av ditt hus: kontakta Nomor https://www.nomor.se/  omgående. Då kommer de ut och placerar ut råttgift i boxar. Du behöver inte betala för besöket, då det ingår i föreningens försäkring.