Tips på EL- och VVS-firmor

Vid fel som uppstår inne i huset kan det vara svårt att veta vad man ska göra och många har efterfrågat tips på vart man kan vända sig. Styrelsen har därför tagit fram två nummer till firmor vi använt i föreningen och har positiva erfarenheter av:

Jour AB 010-480 86 40 (el och VVS) 
Svanströms EL och VVS AB 020-150505


Observera att detta är att betrakta som ett tips, och att vi inte har några fasta samarbeten med dessa firmor, utan att dessa  alltså enbart gjort jobb med gott  resultat på föreningens område. Du kan alltså anlita andra företag också.

Vid fel som inte beror på något som föreningen ansvarar för får du själv alltid stå för kostnaden, och du bör därför vara medveten om att de flesta fel inne i huset, till exempel stopp i avloppet, repareras på din egen bekostnad. Om felet omfattar något som är föreningens ansvar gäller generellt att arbetet ska beställas av en styrelsemedlem, men det finns naturligtvis akuta situationer då det inte finns tid och möjlighet att få tag i någon i styrelsen.