Vatten- samt radonmätning

Föreningen kommer att genomföra en radonmätning. Mätning är gjord tidigare i alla huskroppar, med gott resultat, men vi kommer nu också att genomföra en mätning i varje hushåll, då kommunen kräver detta. Varje hushåll måste därför hämta en radonmätare ur lådan i tvättstugan, och montera i hemmet. Obs! Mätaren ska placeras i minst 60 dagar i hemmet, enligt de föreskrifter som finns i förpackningen. Bocka av på listan i tvättstugan att du hämtat en mätare. Fyll sedan i på talongen i Vitlingen– eller på webben i samband med vattenmätningen– när du hängt upp din mätare.

Det är också dags att göra egen avläsning av vattenmätarna och kolla brandvarnaren. Även den här gången har du möjlighet att lämna in dina uppgifter digitalt. Detta görs på följande adress: https://forms.gle/t7ndgQpGhPD8VJv58

Om du inte har möjlighet att skicka in dina uppgifter via formuläret kan du som vanligt använda talongen längst ned i Vitling och lägga den i föreningens brevlåda vid tvättstugan. Vi vill ha dina uppgifter senast 14 mars.