Vänta med registrering av radondosor!

Obs! Eftersom vi känner att infon bla. kring datum och registrering av dosor känns otydlig, och vi behöver kontakta radonföretaget för att få klarhet i en del av dessa frågor ber vi alla som ännu inte registrerat radondosor att VÄNTA MED ATT PACKA UPP OCH REGISTRERA DOSOR tills vi fått klarhet från dem vad som gäller.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen