Digital årsredovisning samt information om årsstämma

Årsstämman kommer att ske tisdagen den 1 juni kl.19.00 utanför tvättstugan. (I händelse av ösregn kan stämman komma att flyttas till onsdag den 2 juni. Notera denna reservdag!)
Kallelse till stämma, inklusive motioner, delas ut på papper i samtliga hushålls brevlådor. 
Här finns en digital version av årsredovisningen för kalenderåret 2020.