Radonmätning 2022


Sollentuna kommun har ålagt BRF Vibygården 2 att genomföra radonmätning i samtliga lägenheter. Mätningen skall göras under minst sextio dagar, under eldningssäsongen som sträcker sig fram till den sista april.
Mätningen görs genom att två mätdosor placeras ut i två olika rum varav ett skall vara sovrum. Har lägenheten två våningsplan skall en dosa placeras på respektive våningsplan.

I de kuvert som delats ut i brevlådorna ligger två mätdosor som redan är registrerade på er lägenhet i de två rummen som mätningen skall göras. Det är viktigt att mätdosorna placeras i de rum de är registrerade på, i annat fall kommer mätvärdena att bli fel. Placera ut mätdosorna enligt följande:

  • Mätdosa 1 med nummer xxx (ditt personliga nummer som du hittar i brevet) skall placeras i sovrum på våning 2
  • Mätdosa 2 med nummer xxx (ditt personliga nummer som du hittar i brevet) skall placeras i vardagsrum på våning 1


Mätdosorna skall placeras ca 1 meter ovan golv och inte för nära ventilationsöppning.

Utplacering av mätdosorna kan göras omgående men senast den sista januari. Det är viktigt att ni registrerar datum för påbörjad mätning. Det görs genom att gå in på länken nedan och ange lägenhetsnummer och datum för mätstart. 
Registrering av startdatum: bit.ly/3t4YMZA

Ytterligare information kommer att skickas ut gällande mätningens avslutande.
Vid ev frågor eller problem kontakta styrelsen, Ulrik Améen, ulrik@ameen.se,
070-927 2917.

Tack!

Styrelsen

Etiketter: radonmätning