Laddning av elbilar

Under våren installerades laddboxar av märket Easee Charge vid varje carportplats, för att kunna mäta elförbrukningen för respektive brukare, möjliggöra snabbare laddning, samt undvika laddning via vanliga uttag då detta medför en förhöjd brandrisk. Föreningen debiterar självkostnadspris för den el som används via laddboxarna. Kostnaden läggs på månadsavgiften i efterhand då föreningen har elavtal med rörligt pris. Den faktiska kostnaden kan därför bara fastställas i efterhand.

För att använda boxen vid den egna carportplatsen kontaktar du styrelsen. Därefter upprättas ett kontrakt mellan medlem och förening där medlemmen godkänner att denne debiteras för använd el, och får en “tag” (se bild), vilken hålls mot laddaren för att aktivera elleverans. Debiteringen utgår från vilken tag som används, inte vilken box som används. 
Det finns en mobilapplikation där man kan se hur mycket elektricitet som används av en viss användare/tag. Applikationen finns på AppStore/PlayStore och heter “Easee”. Registrering sker mot en e-postadress samt ett ID-nummer som står tryckt på baksidan av taggen.
Laddboxen kan leverera upp till 11 kW. Faktisk levererad effekt styrs av hur många som laddar samtidigt, samt av bilens eventuella begränsningar..
För dem som vill använda motorvärmare har föreningen köpt in ett antal adaptrar. Då dessa adaptrar är förhållandevis dyra (1500-2000 kr styck) ska de endast användas för motorvärmare, inte som ett verktyg för att få ett “vanligt” uttag vid sin garageplats.
Det villkor som gäller BEV/PHEV gäller även för motorvärmare, sedan tillkommer ett kontrakt för lån av adapter. Själva lånet är kostnadsfritt, men du är ersättningsskyldig om adaptern försvinner eller går sönder på grund av felaktig hantering.