Höstens städdag är planerad till den 21 oktober. Samling vid tvättstugan kl.09.30. Det kommer i vanlig ordning att finnas container på plats. Det är oerhört viktigt att inte kasta otillåtna föremål i containrarna, då föreningen faktureras höga straffavgifter för dessa. Det är alltså inte tillåtet att kasta däck, elartiklar (sladdar, lampor, batteridrivna föremål etc), batterier, kem-tekniska produkter såsom tex färg eller tryckimpregnerat virke i containrarna! 

Läs hela inlägget »

Här kan du ladda ner föreningens årsredovisning för 2022. 

Läs hela inlägget »

Välkomna på städdag!
Årets städdag går av stapeln lördag den 22 april. Samling vid tvättstugan kl.09.30 i vanlig ordning. Efter avklarad städning bjuds det på gemensam fika och korv vid föreningslokalen. Styrelsen har beställt grussopning. Vi har inte fått ett exakt datum för denna, men den kommer förhoppningsvis att ske under kommande vecka. Sopa gärna ur era carports redan nu, så försvinner även det gruset innan städdagen. 

Det går bra att kasta grovsopor i föreningens containers under dessa dagar. Tänk dock på att inte kasta miljöfarligt avfall, elektronik, tryckimpregnerat virke, färg och färgrester eller gamla däck i containern, då detta medför mycket höga straffavgifter för föreningen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: städdag

Preliminärt datum för föreningens årsstämma är måndag 29 maj. Kallelse kommer att skickas ut med närmare detaljer. Om du vill skicka in motioner till stämman ska de vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Du kan antingen mejla dem till styrelsen(vibygarden2@gmail.com) eller lämna dem i föreningens brevlåda vid tvättstugan.

Läs hela inlägget »

Ny mejladress

Föreningen har ny mejladress. Den nya adressen är vibygarden2@gmail.com.

Läs hela inlägget »
Etiketter: mejl kontaktuppgifter

Just nu fungerar inte föreningens mejladress, pga ändringar hos leverantören. Kontakta närmaste styrelsemedlem, om du behöver komma i kontakt med styrelsen. Vi hoppas kunna lösa problemet så snart som möjligt!

Läs hela inlägget »
Etiketter: mejl kontakt

Under våren installerades laddboxar av märket Easee Charge vid varje carportplats, för att kunna mäta elförbrukningen för respektive brukare, möjliggöra snabbare laddning, samt undvika laddning via vanliga uttag då detta medför en förhöjd brandrisk. Föreningen debiterar självkostnadspris för den el som används via laddboxarna. Kostnaden läggs på månadsavgiften i efterhand då föreningen har elavtal med rörligt pris. Den faktiska kostnaden kan därför bara fastställas i efterhand.

För att använda boxen vid den egna carportplatsen kontaktar du styrelsen. Därefter upprättas ett kontrakt mellan medlem och förening där medlemmen godkänner att denne debiteras för använd el, och får en “tag” (se bild), vilken hålls mot laddaren för att aktivera elleverans. Debiteringen utgår från vilken tag som används, inte vilken box som används. 
Det finns en mobilapplikation där man kan se hur mycket elektricitet som används av en viss användare/tag. Applikationen finns på AppStore/PlayStore och heter “Easee”. Registrering sker mot en e-postadress samt ett ID-nummer som står tryckt på baksidan av taggen.
Laddboxen kan leverera upp till 11 kW. Faktisk levererad effekt styrs av hur många som laddar samtidigt, samt av bilens eventuella begränsningar..
För dem som vill använda motorvärmare har föreningen köpt in ett antal adaptrar. Då dessa adaptrar är förhållandevis dyra (1500-2000 kr styck) ska de endast användas för motorvärmare, inte som ett verktyg för att få ett “vanligt” uttag vid sin garageplats.
Det villkor som gäller BEV/PHEV gäller även för motorvärmare, sedan tillkommer ett kontrakt för lån av adapter. Själva lånet är kostnadsfritt, men du är ersättningsskyldig om adaptern försvinner eller går sönder på grund av felaktig hantering.

Läs hela inlägget »

Höstens gemensamma städdag går av stapeln den 22 oktober. Samling vid tvättstugan klockan 09.30.
Det kommer i vanlig ordning finnas tillgång till container för grovsopor.

Välkomna!
Hälsningar,
Styrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: städdag, container

Årets styrelse är nu uppdaterad. Du hittar kontaktuppgifterna till styrelsen här. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen