Byggregler för medlemmar

Här ges de sammanfattade reglerna för byggnation i kortversion. Fyllig beskrivning av innebörden av våra stadgar, tillämpliga lagrum och definitioner framgår under rubrikerna Inomhus och Utomhus i dokumentet Byggregler.pdf som återfinns längt ned på sidan.

Inomhus - informera styrelsen

  • vid planerad modifiering eller borttagande av väggar för att säkerställa att ingreppet inte bryter mot 29 § i brf stadgar. Det är tillåtet att resa nya innerväggar, även att ta bort och modifiera existerande, icke bärande, väggar.
  • vid badrumsrenovering. Det är inte tillåtet att bygga in rören i väggen, de måste alltså vara utanpåliggande. Installation av golvvärme och annan
    230 V elinstallation måste utföras av behörig elektriker
  • vid misstanke om vattenskada
  • vid behov av att byta ut frånluftsfläkten, placerad på vinden


Utomhus – alla utomhusbyggnationer måste godkännas av styrelsen

Föreningen ansvarar för underhåll av alla fastigheter vilket inkluderar förråd, soprum och carport. Underhållsansvaret inkluderar också ursprungliga tillbyggnader, vilket innefattar de vita vindskydden 245 cm L x 180 H som sitter mellan lägenheter, samt de ursprungligt vita altanerna ut mot Vibyvägen.

Alla övriga byggverk utöver ovanstående är uppförda av medlemmar och varje medlem har underhållsansvar för det som finns i anslutning till dennes lägenhet, samt svarar för de merkostnader som kan uppkomma för föreningen pga. den utförda byggnationen.

Man får inte får bygga något som väsentligt avviker från vad övriga har och om färgsättning ska ske så ska de gula, röda och vita nyanser som vi har på fasaderna tillämpas.

Styrelsen är lekmän och om styrelsen har godkänt något som inte är förenligt med någon lag eller begränsning från t.ex. kommunen står lagar och kommunens regler över styrelsen. För att minska risken att föreningen erläggs med byggsanktionsavgift måste alla utomhusbyggnationer godkännas av styrelsen.

Till styrelsen i god tid före önskad byggnation bifogas en kort beskrivning av vad som ska byggas samt en måttsatt skiss där det även framgår hur bygget är placerat i förhållande till huskroppen. Berörda grannar, som kan vara fler än de allra närmaste, ska ha gett sitt skriftliga godkännande.

Rekommenderad höjd på staket 75-80 cm. Högre avgränsning kräver skriftligt medgivande från direkta grannar.

Rekommenderad färg på staket är vit eller att de lämnas omålade och oljas in eller liknande.

En altan är ett trädäck med eller utan avgränsade staket. Altanräcke som går parallellt med husfasaden får maximalt sättas på 4,5 m från fasaden.

Stakethöjd räknas från marknivå, inte från golvnivå.

Tomtgränser för vårt område.