Eget arbete - Ansvarsförbindelse
 

Efter att åren går och lägenheter byter ägare kan det vara svårt att veta vad som är original och föreningens ansvar och vad som är medlemmens ansvar.  

En ansvarsförbindelse för eget utfört arbete är en överenskommelse mellan medlemmen och föreningen och som avser att göra tydligt vem som bär ansvar för skötsel och underhåll av detsamma.
Förbindelsen finns i föreningens bostadsregister och ska överlämnas till ny medlem vid ägarbyte.
Där ansvarsförbindelser inte redan finns upprättade kommer detta successivt att ske.

Förbindelsen i sin helhet bifogas.