Här hittar du svaren på en rad vanliga frågor

Vad ingår i avgiften till föreningen?
I månadsavgiften ingår:
TV basutbud, samt internet från Tele2 (250/50). Carport med tillgång till motorvärmare, samt elbilsladdning via laddbox (med individuell debitering för elförbrukning), fjärrvärme. 
Vatten betalas utifrån estimerad förbrukning och justeras därefter utifrån verklig förbrukning 1 gång/år (januari).

Hushållsel ingår inte i månadsavgiften, utan betalas av respektive boende. 

Hur använder jag grovtvättstugan?
Du bokar en tvättid på listan i tvättstugan. Varje tvättillfälle kostar 20 kr, som efterdebiteras via dina månadsavier.


Vilka färgkoder är det om jag ska måla något i samma färg som fasaderna?
Husen är målade med fasadacrylat Lasol fasad matt.
Röd färgkod:9330
Gul: färgkod 1040-Y20R
Grå: färgkod 9050
Vit: färgkod 9005

Jag har problem med internet/tv/telefoni, vem ska jag prata med?
Tele2 sköter internet och tv i föreningen. Om du valt att även ha din telefoni genom dem är det dit du vänder dig även när telefonin krånglar.

Det har gått en huvudsäkring, hur byter man den?
Huvudsäkringarna sitter i ett elskåp på utsidan av ditt eller din grannes förråd, bakom den vita dörren som går utåt mot gångvägen. Den låses upp med din vanliga nyckel. Om du bor i souterrängerna sitter ditt elskåp istället utanför din dörr, bakom luckan.

Flaggstången

Fyller du jämnt eller har någon annan bemärkelsedag som du vill flagga för? Då går det bra att kontakta styrelsen, så kan du låna föreningens vev och flagga. 

  • I brf Vibygården flaggar vi dessa datum:
  • Påskdagen
  • 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag.
  • Midsommardagen
  • 1 december – Trettondag jul har vi julbelysning.

Så flaggar du:
• 1 mars – 31 oktober hissas flaggan 08.00.
• 1 november – 28 februari hissas flaggan 09.00
Vid mörkrets inbrott halas flaggan. Vill man vid särskilda tillfällen ha flaggan hissad även efter att solen gått ned bör den vara belyst. Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången och får vara hissad dygnet runt.

Jag har en misstänkt vattenskada
Kontakta styrelsen.

Jag ska renovera mitt badrum, och vill i samband med renoveringen lägga rören inuti väggen
Föreningen godkänner endast utanpåliggande rör, för att minska risken för sent upptäckta vattenskador.

Jag hittar inte mina avgiftsavier, vad gör jag nu?
Kontakta Simpleko. 

Jag vill sätta upp staket eller häck
Kontakta styrelsen.

Jag vill bygga om hemma
För att få göra ändringar i bärande väggar, el- vatten- eller ventilation krävs styrelsens godkännande. Kontakta styrelsen med ritning på din planerade ändring och påbörja inget förrän du fått godkänt. 

Jag vill bygga altan eller trädäck utanför mitt hus
Kontakta styrelsen.

Jag vill installera en vattenkran på utsidan av fasaden på fram-/baksidan.
Kontakta styrelsen för mer information om vad som är tillåtet.

Jag behöver tvätta min altan, finns det någon högtryckstvätt?
Föreningen har en högtryckstvätt med altanborste. Den kan du låna genom att kontakta närmaste styrelsemedlem.

Hur bokar man föreningslokalen?
Kontakta någon av våra stugvärdar som finns angivna här på hemsidan.

Vårt vindskydd mellan grannarna är ruttet, vem byter det?
Alla hus har inte vindskydd i original. Vindskydd som sitter monterade på plats där original suttit kan du få ersättning för materialkostnad (virke, spik, skruv och färg) för av föreningen.

Vi har fått ohyra i bostaden! (gäller även getingar på vinden etc.)
Detta täcks vanligen av hemförsäkringen, samt av föreningens försäkring i Trygg Hansa. Kontakta Nomor, som är det företag som Trygg Hansa har avtal med: https://www.nomor.se/ .

Vems ansvar är fläkten på vinden?
Den enskilda medlemmen ansvarar för rengöring av fläkten. Trasig fläkt anmäls till styrelsen som ordnar så att den byts ut.

Jag har stopp i avlopppet, vems är ansvaret?
Stopp som sitter i den del av avloppet som hör till ditt hus ansvarar du själv för. Stopp i stammen är föreningens ansvar. Stoppet sitter vanligtvis i den egna delen av avloppet, och du ansvarar därför för att själv kontakta yrkesman som ser till att det blir fackmannamässigt rensat. 

Hur många parkeringar kan man ha per hushåll?
Varje hushåll har en parkeringsplats i carport, som ingår i avgiften. Om du har fler än en bil kan du använda de övriga parkeringar som finns i området. Dessa fungerar också som gästparkeringar. Det går inte att reservera eller hyra dessa platser.

Jag har elbil- finns det möjlighet att ladda denna?
Föreningen har under våren 2022 installerat laddboxar. För mer information om hur dessa fungerar: Kontakta styrelsen.

Hur läser man av vattnet?
På din vattenledning sitter två mätare. Den ena mäter kallt vatten, den andra varmt. Är du osäker på vilken som är vilken kan du avgöra det genom att känna på röret. Skriv upp de siffror du ser på mätarna. I fyror och femmor sitter vattenmätaren i skåphurtsen i tvättstugan. I souterrängerna sitter den i förrådet på nedervåningen, och i tvåorna sitter den i den stora garderoben innanför sovrummet.

Var kan jag slänga grovsopor?
Föreningen har ingen hantering av grovsopor. Vid städdagar kan du kasta grovsopor i de hyrda containrarna. Observera att du inte får kasta kem-tek-produkter, som t.ex. färg där. Det är heller inte tillåtet att kasta tryckimpregnerat virke, elektriska apparater (lampor, sladdar, kaffebryggare, dammsugare, rakapparater) etc. 

Jag behöver göra extranycklar, kan jag göra det själv?
Ja, du kan lämna dina nycklar till valfri firma.

Jag vill installera braskamin, går det?
Nej. För detta krävs att föreningen söker bygglov, vilket inte är aktuellt.

En gatlykta utanför mig är trasig, vems är ansvaret?
Felanmäl till styrelsen.

Jag vill hyra ut min bostad i andra hand
Ansök om andrahandsuthyrning till styrelsen i god tid!

Jag vill inte släppa in hantverkare när jag inte är hemma
Du är enligt stadgarna skyldig att ge föreningen tillgång till din lägenhet vid reparationsarbeten etc. Om detta inte sker kan du i värsta fall förverka din rätt till lägenheten. Ombokningar av hanterverkare som inte kunnat komma in på önskad tid skapar merkostnader för föreningen, och bör undvikas.