Styrelse 2022/2023

Ordförande, ord ledamot: Kenneth Jonsson, Mäster Henriks allé 48 (073- 6508042)
Sekreterare, ord. ledamot: Susannah Elers, Tungels väg 28 (073- 9082075)
Ordinarie ledamot: Micael Lénström, Mäster Henriks allé 31 (076-7680033)
Ordinarie ledamot: Ulrik Améen, Mäster Henriks allé 27 (070-9272917)
Ordinarie ledamot: Kerstin Malm, Tungels väg 17 (
070-3005240)
Suppleant, ekonomiansvarig: Elina Rostedt Jonsson, Mäster Henriks allé 8 (073-9149241)
Suppleant: Ryan Falck-Jones, Tungels väg 8 (070-7957251)
 

Styrelsen har normalt fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledmöterna väljs på 2 år och suppleanten väljs på ett år. Styrelsen har 10-12 ordinarie sammanträden per år.