Styrelsen

Ordförande, ord ledamot: Kenneth Jonsson,
Mäster Henriks allé 48 (073- 6508042)
Sekreterare, ord. ledamot: Susannah Elers,
Tungels väg 28 (073- 9082075)
Ordinarie ledamot: Micael Lénström,
Mäster Henriks allé 31 (076-7680033)
Ordinarie ledamot: Ulrik Améen,
Mäster Henriks allé 27 (070-9272917)
Ordinarie ledamot: Kerstin Malm,
Tungels väg 17 (070-3005240)
Suppleant: Anders Broberg ,
Mäster Henriks allé 54 (0730-311059)
Suppleant: Jörgen Karlsson,
Mäster Henriks allé 37 ()
Adjungerad, kassör: Elina Rostedt Jonsson, 
(073-9149241)Medlemsinformation

Här finns sådant som är bra att veta som boende i Brf Vibygården 2.

Byggregler

Här ges de sammanfattade reglerna för byggnation i kortversion. Fyllig beskrivning av innebörden av våra stadgar, tillämpliga lagrum och definitioner framgår under rubrikerna Inomhus och Utomhus i dokumentet Byggregler.pdf som återfinns längt ned på sidan.

Inomhus - informera styrelsen

 • vid planerad modifiering eller borttagande av väggar för att säkerställa att ingreppet inte bryter mot 29 § i brf stadgar. Det är tillåtet att resa nya innerväggar, även att ta bort och modifiera existerande, icke bärande, väggar.

 • vid badrumsrenovering. Det är inte tillåtet att bygga in rören i väggen, de måste alltså vara utanpåliggande. Installation av golvvärme och annan
  230 V elinstallation måste utföras av behörig elektriker

 • vid misstanke om vattenskada

 • vid behov av att byta ut frånluftsfläkten, placerad på vinden


Utomhus – alla utomhusbyggnationer måste godkännas av styrelsen

Föreningen ansvarar för underhåll av alla fastigheter vilket inkluderar förråd, soprum och carport. Underhållsansvaret inkluderar också ursprungliga tillbyggnader, vilket innefattar de vita vindskydden 245 cm L x 180 H som sitter mellan lägenheter, samt de ursprungligt vita altanerna ut mot Vibyvägen.

Alla övriga byggverk utöver ovanstående är uppförda av medlemmar och varje medlem har underhållsansvar för det som finns i anslutning till dennes lägenhet, samt svarar för de merkostnader som kan uppkomma för föreningen pga. den utförda byggnationen.

Man får inte får bygga något som väsentligt avviker från vad övriga har och om färgsättning ska ske så ska de gula, röda och vita nyanser som vi har på fasaderna tillämpas.

Styrelsen är lekmän och om styrelsen har godkänt något som inte är förenligt med någon lag eller begränsning från t.ex. kommunen står lagar och kommunens regler över styrelsen. För att minska risken att föreningen erläggs med byggsanktionsavgift måste alla utomhusbyggnationer godkännas av styrelsen.

Till styrelsen i god tid före önskad byggnation bifogas en kort beskrivning av vad som ska byggas samt en måttsatt skiss där det även framgår hur bygget är placerat i förhållande till huskroppen. Berörda grannar, som kan vara fler än de allra närmaste, ska ha gett sitt skriftliga godkännande.

Rekommenderad höjd på staket 75-80 cm. Högre avgränsning kräver skriftligt medgivande från direkta grannar.

Rekommenderad färg på staket är vit eller att de lämnas omålade och oljas in eller liknande.

En altan är ett trädäck med eller utan avgränsade staket. Altanräcke som går parallellt med husfasaden får maximalt sättas på 4,5 m från fasaden.

Stakethöjd räknas från marknivå, inte från golvnivå.

Tomtgränser för vårt område.


Eget arbete - Ansvarsförbindelse

Efter att åren går och lägenheter byter ägare kan det vara svårt att veta vad som är original och föreningens ansvar och vad som är medlemmens ansvar.  

En ansvarsförbindelse för eget utfört arbete är en överenskommelse mellan medlemmen och föreningen och som avser att göra tydligt vem som bär ansvar för skötsel och underhåll av detsamma.
Förbindelsen finns i föreningens bostadsregister och ska överlämnas till ny medlem vid ägarbyte.
Där ansvarsförbindelser inte redan finns upprättade kommer detta successivt att ske.

Förbindelsen i sin helhet bifogas.Ritningar

På denna sida återfinns de ritningar byggherren lämnande i samband med att området byggdes.

Ritningarna beskriver är främst tänkta som dokumentation av värme och avlopp, men kan användas som referens för medlem som vill avgöra om t.ex. inerväggar är flyttade, borttagna eller tillagda.

Ritningarna finns längst ner på denna sidaFrågor och svar

Här hittar du svaren på en rad vanliga frågor

Vad ingår i avgiften till föreningen?
I månadsavgiften ingår:
TV basutbud, samt internet från Tele2 (250/50). Carport med tillgång till motorvärmare, samt elbilsladdning via laddbox (med individuell debitering för elförbrukning), fjärrvärme. 
Vatten betalas utifrån estimerad förbrukning och justeras därefter utifrån verklig förbrukning 1 gång/år (januari).

Hushållsel ingår inte i månadsavgiften, utan betalas av respektive boende. 

Hur använder jag grovtvättstugan?
Du bokar en tvättid på listan i tvättstugan. Varje tvättillfälle kostar 30 kr, som efterdebiteras via dina månadsavier.


Vilka färgkoder är det om jag ska måla något i samma färg som fasaderna?
Husen är målade med fasadacrylat Lasol fasad matt.
Röd färgkod:9330
Gul: färgkod 1040-Y20R
Grå: färgkod 9050
Vit: färgkod 9005

Jag har problem med internet/tv/telefoni, vem ska jag prata med?
Tele2 sköter internet och tv i föreningen. Om du valt att även ha din telefoni genom dem är det dit du vänder dig även när telefonin krånglar.

Det har gått en huvudsäkring, hur byter man den?
Huvudsäkringarna sitter i ett elskåp på utsidan av ditt eller din grannes förråd, bakom den vita dörren som går utåt mot gångvägen. Den låses upp med din vanliga nyckel. Om du bor i souterrängerna sitter ditt elskåp istället utanför din dörr, bakom luckan.

Flaggstången

Fyller du jämnt eller har någon annan bemärkelsedag som du vill flagga för? Då går det bra att kontakta styrelsen, så kan du låna föreningens vev och flagga. 

 • I brf Vibygården flaggar vi dessa datum:

 • Påskdagen

 • 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag.

 • Midsommardagen

 • 1 december – Trettondag jul har vi julbelysning.

Så flaggar du:
• 1 mars – 31 oktober hissas flaggan 08.00.
• 1 november – 28 februari hissas flaggan 09.00
Vid mörkrets inbrott halas flaggan. Vill man vid särskilda tillfällen ha flaggan hissad även efter att solen gått ned bör den vara belyst. Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången och får vara hissad dygnet runt.

Jag har en misstänkt vattenskada
Kontakta styrelsen.

Jag ska renovera mitt badrum, och vill i samband med renoveringen lägga rören inuti väggen
Föreningen godkänner endast utanpåliggande rör, för att minska risken för sent upptäckta vattenskador.

Jag hittar inte mina avgiftsavier, vad gör jag nu?
Kontakta Simpleko. 

Jag vill sätta upp staket eller häck
Kontakta styrelsen.

Jag vill bygga om hemma
För att få göra ändringar i bärande väggar, el- vatten- eller ventilation krävs styrelsens godkännande. Kontakta styrelsen med ritning på din planerade ändring och påbörja inget förrän du fått godkänt. 

Jag vill bygga altan eller trädäck utanför mitt hus
Kontakta styrelsen.

Jag vill installera en vattenkran på utsidan av fasaden på fram-/baksidan.
Kontakta styrelsen för mer information om vad som är tillåtet.

Jag behöver tvätta min altan, finns det någon högtryckstvätt?
Föreningen har en högtryckstvätt med altanborste. Den kan du låna genom att kontakta närmaste styrelsemedlem.

Hur bokar man föreningslokalen?
Kontakta någon av våra stugvärdar som finns angivna här på hemsidan.

Vårt vindskydd mellan grannarna är ruttet, vem byter det?
Alla hus har inte vindskydd i original. Vindskydd som sitter monterade på plats där original suttit kan du få ersättning för materialkostnad (virke, spik, skruv och färg) för av föreningen.

Vi har fått ohyra i bostaden! (gäller även getingar på vinden etc.)
Detta täcks vanligen av hemförsäkringen, samt av föreningens försäkring i Trygg Hansa. Kontakta Nomor, som är det företag som Trygg Hansa har avtal med: https://www.nomor.se/ .

Vems ansvar är fläkten på vinden?
Den enskilda medlemmen ansvarar för rengöring av fläkten. Trasig fläkt anmäls till styrelsen som ordnar så att den byts ut.

Jag har stopp i avlopppet, vems är ansvaret?
Stopp som sitter i den del av avloppet som hör till ditt hus ansvarar du själv för. Stopp i stammen är föreningens ansvar. Stoppet sitter vanligtvis i den egna delen av avloppet, och du ansvarar därför för att själv kontakta yrkesman som ser till att det blir fackmannamässigt rensat. 

Hur många parkeringar kan man ha per hushåll?
Varje hushåll har en parkeringsplats i carport, som ingår i avgiften. Om du har fler än en bil kan du använda de övriga parkeringar som finns i området. Dessa fungerar också som gästparkeringar. Det går inte att reservera eller hyra dessa platser.

Jag har elbil- finns det möjlighet att ladda denna?
Föreningen har under våren 2022 installerat laddboxar. För mer information om hur dessa fungerar: Kontakta styrelsen.

Hur läser man av vattnet?
På din vattenledning sitter två mätare. Den ena mäter kallt vatten, den andra varmt. Är du osäker på vilken som är vilken kan du avgöra det genom att känna på röret. Skriv upp de siffror du ser på mätarna. I fyror och femmor sitter vattenmätaren i skåphurtsen i tvättstugan. I souterrängerna sitter den i förrådet på nedervåningen, och i tvåorna sitter den i den stora garderoben innanför sovrummet.

Var kan jag slänga grovsopor?
Föreningen har ingen hantering av grovsopor. Vid städdagar kan du kasta grovsopor i de hyrda containrarna. Observera att du inte får kasta kem-tek-produkter, som t.ex. färg där. Det är heller inte tillåtet att kasta tryckimpregnerat virke, elektriska apparater (lampor, sladdar, kaffebryggare, dammsugare, rakapparater) etc. 

Jag behöver göra extranycklar, kan jag göra det själv?
Ja, du kan lämna dina nycklar till valfri firma.

Jag vill installera braskamin, går det?
Nej. För detta krävs att föreningen söker bygglov, vilket inte är aktuellt.

En gatlykta utanför mig är trasig, vems är ansvaret?
Felanmäl till styrelsen.

Jag vill hyra ut min bostad i andra hand
Ansök om andrahandsuthyrning till styrelsen i god tid!

Jag vill inte släppa in hantverkare när jag inte är hemma
Du är enligt stadgarna skyldig att ge föreningen tillgång till din lägenhet vid reparationsarbeten etc. Om detta inte sker kan du i värsta fall förverka din rätt till lägenheten. Ombokningar av hanterverkare som inte kunnat komma in på önskad tid skapar merkostnader för föreningen, och bör undvikas.Dokument


Vattenutkastare

VA-värme situationsplan 1

VA-värme situationsplan 2

VA-värme situationsplan 3

VA-värme flödesschema

VA-värme 4 ROK-S ROK-R

VA-värme 4 ROK SUT

VA-värme 2 ROK 4 ROK-M

Avlopp, tappvatten och värmeledningar 5 ROK

Avlopp, tappvatten och värmeledningar 2-4 ROK

Avlopp och kallvatten

Avlopp i entreplan

Brf_2-rum_och_kok

Brf_4_rok_1089_kvm

Brf_4_rok_sout_1248_kvm

Brf_5_rum_o_kok_1221_kvm