Aktuell information

Här finns information om aktuella händelser.

Årsstämman - 28 maj kl.19

Samling på gräsmattan utanför tvättstugan kl.19.00.

Kallelse kommer att skickas ut med närmare detaljer. Om du vill skicka motioner till stämman ska de vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. Du kan antingen mejla dem till styrelsen (vibygarden2@gmail.com) eller lämna dem i föreningens brevlåda framför tvättstugan.

Vår- och höststädning

Datum för vårstädningen är
4:e maj.

Samling vid tvättstugan kl.09:30
Efter avklarad städning bjuds det på gemensam fika och korv vid föreningslokalen. 
Det går bra att kasta grovsopor i föreningens containers under städdagarna. Tänk dock på att inte kasta miljöfarligt avfall, elektronik, tryckimpregnerat virke, färg och färgrester eller gamla däck i containern, då detta medför mycket höga straffavgifter för föreningen.

Sopning av grus

Upptagning av grus blev gjord av misstag.

Styrelsen hade beställt grussopning men vi fick den utförd innan beställning och därför har det inte annonserats i förväg.

Sopa ut gruset från gräskanter och buskar till mitten av gångvägen så att sopbilen får med sig allt grus. Sopa gärna ur era carports också innan grusupptagning, så försvinner även det gruset innan städdagen. 

Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni här.

Laddning av elbilar

31 augusti 2022

För att använda boxen vid den egna carportplatsen kontaktar du styrelsen.

Läs mer här

Insamling av telefonnummer och mailadress

9 januari 2024

Styrelsen behöver få samtliga medlemmars telefonnummer och mailadress för att snabbt kunna komma i kontakt med medlemmar vid viktiga händelser som t ex akut vattenavstängning. Det krävs att medlemmen skriver på ett godkännande enligt GDPR för att styrelsen ska kunna lägga in telefonnummer i sms-tjänsten. Glöm inte att meddela styrelsen om ni byter mailadress eller telefonnummer.

Viktig information

2021

Styrelsen har en SMS-tjänst för att kunna få ut viktig information snabbt, t ex vid akut avstängning av vatten eller el.

Ny mailadress

20 februari 2023

Den nya mailadressen till styrelsen är vibygarden2@gmail.com 

Laddning av elbilar.

31 augusti 2022
Under våren installerades laddboxar av märket Easee Charge vid varje carportplats, för att kunna mäta elförbrukningen för respektive brukare, möjliggöra snabbare laddning, samt undvika laddning via vanliga uttag då detta medför en förhöjd brandrisk. Föreningen debiterar självkostnadspris för den el som används via laddboxarna. Kostnaden läggs på månadsavgiften i efterhand då föreningen har elavtal med rörligt pris. Den faktiska kostnaden kan därför bara fastställas i efterhand.

För att använda boxen vid den egna carportplatsen kontaktar du styrelsen. Därefter upprättas ett kontrakt mellan medlem och förening där medlemmen godkänner att denne debiteras för använd el, och får en “tag” (se bild), vilken hålls mot laddaren för att aktivera elleverans. Debiteringen utgår från vilken tag som används, inte vilken box som används. 
Det finns en mobilapplikation där man kan se hur mycket elektricitet som används av en viss användare/tag. Applikationen finns på AppStore/PlayStore och heter “Easee”. Registrering sker mot en e-postadress samt ett ID-nummer som står tryckt på baksidan av taggen.
Laddboxen kan leverera upp till 11 kW. Faktisk levererad effekt styrs av hur många som laddar samtidigt, samt av bilens eventuella begränsningar..
För dem som vill använda motorvärmare har föreningen köpt in ett antal adaptrar. Då dessa adaptrar är förhållandevis dyra (1500-2000 kr styck) ska de endast användas för motorvärmare, inte som ett verktyg för att få ett “vanligt” uttag vid sin garageplats.